ثبت نام الکترونیکی قبول شدگان سال 1402

دانشجوی گرامی بعد از دریافت شماره دانشجویی و رمز عبور وارد پورتال پویا به آدرس https://pooya.attar.ac.ir شوید اطلاعات مورد نیاز در پرونده الکترونیک را تکمیل و تایید نهایی انجام دهید.
  
شماره داوطلبی / شماره پرونده :
کد ملی: